Tag Archives: Nelson Mandela Metropolitan University

THE 1976 STUDENTS UPRISING IN CAPE TOWN!

youthday4_7001

Senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, sono sethu, sono sethu yintoni na, sono sethu yintoni na, sono sethu, sono sethu bubumnyama….!!!! Sizowodubula ngoMbayi-Mbayi ayabaleka dubula ngombayi-mbayi, sizowadubula, dubula,