Tag Archives: 11 August 1976 uprising

THE 1976 STUDENTS UPRISING IN CAPE TOWN!

Senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, sono sethu, sono sethu yintoni na, sono sethu yintoni na, sono sethu, sono sethu bubumnyama….!!!! Sizowodubula ngoMbayi-Mbayi ayabaleka dubula ngombayi-mbayi, sizowadubula, dubula,